Curriculum Vitae

Udskriv

Personlige oplysninger
Navn Claus Ørskov
Adresse Rosengården 13, 1. tv.
DK-1174 København K
Telefon +45 5116 6690
E-mail claus@oerskov.net
Alder 44 år
Nationalitet Dansk
Civilstand Gift
Børn Kristoffer på 17 og Sofie på 18 år
Sprog Dansk (modersmål), engelsk (flydende), tysk (uøvet)
Profil
DISC personlighedsprofil
Personlighedsprofil: iD-stil
Scorer højt på I og D, hvilket indikerer en person, som er målrettet og resultatorienteret, samtidig med at vedkommende forsøger at være venlig og overtalende over for de mennesker, denne arbejder sammen med. Det er en udadvendt person, som interesserer sig for andre mennesker, og derfor er god til at skabe tillid og respekt omkring sig. Vedkommende er ofte god til at overbevise andre om sine tanker og idéer og efterfølgende fastholde dem som sine venner eller samarbejdspartnere.
En medarbejder med denne profil arbejder bedst i et miljø, hvor der arbejdes i et fællesskab og der er udfordrende og varierende opgaver. Personen har et optimistisk syn på tingene, og ser positivt på andres potentiale.
Vedkommende har et stort ønske om frihed fra rutine og ensretning. Omvendt er det vigtigt, at medarbejderen støttes i at fastholde detaljer for at balancere entusiasmen med en realistisk vurdering af situationen.
Ovenstående er baseret på DISC personlighedsprofil stillet til rådighed af AKA.
Akademisk baggrund
Årstal Erfaring
2006
Økonomi ved Københavns Universitet
Speciale indenfor industri- / netværksøkonomi med titlen "Peering". Specialet behandlede netværkseffekternes indvirkning på virksomheders strategiske beslutninger om samarbejde. Opgaven to udgangspunkt markedet for internetudbydere og adgangen til hinandens netværk.
1996
Matematisk studentereksamen
Christianshavns Gymnasium
Erhvervserfaring
Årstal Erfaring
nu
nov. 2019
Tillidsrepræsentant
Repræsentant på vegne af AC-klubben for Djøf og DM. Varetager lønforhanding og rettigheder for omtrent 90 forhandlingsberettigede kolleger.
nu
nov. 2018
Dataspecialist hos Region Hovedstadens Psykiatri
Opgaver omfatter bl.a.:
 • Udvikling af data warehouse model og teknisk setup.
 • Automatisering af dataprocesser.
 • Sikkerhed og dokumentation iht. persondataforordningen.
 • Dialog og problemløsning ifm. fælles regionalt SAS-setup.
okt. 2018
okt. 2016
Specialkonsulent hos Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning
Mine primære ansvarsområder ligger indenfor vedligehold og udbygning af data warehouse bygget i SAS Data Integration Studio og herunder visninger i SAS Visual Analytics af en række dataområder indenfor skole- og daginstitutionsområdet. Dette dækker bl.a. over;
 • dialog med leverandører om dataleverancer
 • automatisering af indlæsning og historik
 • dokumentation og sikkerhed
 • rapportopbygning i tæt dialog med slutbrugere
jul. 2016
mar. 2013
Økonom hos Ecsact A/S
Ecsact er en mindre konsulentvirksomhed med fokus på aktuarbistand til skadesforskringsselskaber. Min rolle består i at lave datamæssige analyser og håndtering af data. Jeg har tilige rådigevet og været udførende part på implementeringen af et mindre data warehouse til håndtering af forsikringsdata.
 • Analyse og datahåndtering
  Specifikation af formater til indrapportering af data fra en kundes samarbejdspartnere. Disse formater etableres ud fra en general standard i forhandling med samarbejdspartneren på baggrund af deres kompetencer og tilgængelige data.
  Afklaring af uoverensstemmelser i datagrundlaget og dialog med leverandør om korrektioner.
  Dataopsamling fra internet til analyse af markedsudvikling på skadeforsikringsprodukter.
 • Data warehouse til forsikringsdata
  Opbygning af data warehouse med fleksiblet indlæsningsmodul. Datagrundlaget kommer fra mange forskellige leverandører med forskellige formater. Systemet skulle i et rimeligt omfang være tolerant overfor afvigelser mellem formaterne, og samtidig give adgang til analyse af data ud fra en struktureret dimensionel model.
feb. 2013
okt. 2006
Konsulent hos SAS Institute
I de 6 år jeg har arbejdet hos SAS Institute har jeg deltage i en lang række forskellige opgaver. Min primære funktion har været som teknisk konsulent indenfor komplicerede dataudtræk og rapporteringsløsninger. Jeg vil her nævne et par typiske roller:
 • Kundekontakt
  Det ligger i konsulentrollen, at man taler med kunden om løsningerne, men også at være opmærksom på områder, hvor kunden har potentielle udfordringer. Her er man i SAS Institute både sælger af software, men også den eksterne person, som kunden kan søge råd hos uden nødvendigvis at skulle starte en købsprocess. Kunden skal have tillid til konsulenten som en troværdig partner.
  Jeg har altid set min rolle som den åbne og imødekommende konsulent, som kunden kan søge hjælp hos, og hvor vi kan drøfte de udfordringer kunden møder ved anvendelse af det produkt jeg leverer. Denne adfærd behøver ikke kun at blive praktiseret hos kunden, men også i forhold til de kollegaer, som også er afhængige af ens hjælp.
  Jeg har hovedsageligt arbejdet som konsulent for bankcentraler og mellemstore banker, men jeg har arbejdet på en længere opgave for et flyselskab.
 • Dataintegration
  Kunden har købt en ny løsning eller har en gammel løsning, men har nye datakilder. Det er løsninger som SAS Anti-Moneylaundring og SAS Credit Scoring for Banking. Data leveres typisk i flade filer, oftest CSV, og de skal anvendes til at populere et Data Warehouse efter en detaljeret datamodel. Granuleringen er ofte ikke identisk med leverancen, og det er her nødvendigt at skabe nye ud data fra de givne for at kunne danne de korrekte dimensioner.
  Efterfølgende skal der dannes et batch-flow, som kan driftplanlægges til at flytte nyankomne data ind i detail data store. Dette flow skal oftes afvikles autonomt umiddelbart efter afkomst af data.
 • Rapportbygger
  Kunden har implementeret en løsning med forecasting, hvor de har brug for at lave daglig modelopfølgning, hvor faktiske nøgletal vises mod estimerede tal. Rapporten skal være dynamisk således, at der kan vises data for segmenter og type af nøgletal. Rapporten skal være konsistent, og bliver derfor bygget omkring nogle definitioner, som kun angives et sted i dannelsen af rapporten. Her anvendes nøgler i parametre til at angive beregningen i alle de viste tal.
  Håndtering af periodeangivelser i rapporter foregår gennem en central definition af de forskellige visninger. Data styres herefter gennem dimensioner, der sikrer, at alle angivelser er i korrekt overensstemmelse med den ønskede visning.
 • Applikationsudvikler
  Udvikling af løsninger indebærer et samarbejde mellem flere interessenter. I min rolle som applikatinsudvikler, har jeg stået primært med udviklerrollen, men er samtidig med i idefasen, planlægningen og implementeringen. Mit hovedprojekt hos SAS Institute har været udvikling af en applikation til generering af standardiserede CV'er i PDF-format via en dynamisk brugergrænseflade med en database under. Projektet løb over godt et år fra ide over i løbende implementereing, hvor programmeringsopgaven skulle løftes ved siden af løbende opgaver.
jan. 2004
feb. 2003
Student i Nykredit Bank, Produkt privat
Min primære opgave lå i drift af statistik og ad hoc-rapportering primært via SAS på PC og MVS hos BEC, som stod for drift af bankens systemer. Jeg var desuden med til at udarbejde udtræk til identifikation af lønkunder, da lønindgang var betingelse for at deltage i bankens loyalitetsprogram.
Jeg nåede desuden at bidrage med et dokumenthåndteringssystem udviklet i dynamisk HTML.
jan. 2003
nov. 2000
Student i Nykredit Realkredit, Statistikfunktionen / Økonomisupport
Statistikfunktionen i Nykredit var omdrejningspunktet for statistiske opgørelser. Afdelingen var deltager og stor bidrager til Data Warehouse og afklaringen af begreber i tal og data.
Afdelingen var det første sted, hvor jeg konkret kom til at arbejde med SAS, som jeg benytte til at løse størstedelen af mine opgaver. Jeg havde så at sige arvet opgørelsen af markedsandele fra mit tidligere job hos Realkreditrådet, og netop denne statistik blev mit tekniske svendestykke.
Ved hjælpe af SAS, indlæstes data i et mini-Data Warehouse, hvorfra standardrapporter med figurer blev dannet i grafik og HTML. Samtidig dannedes filer med data lagret i JavaScript-arrays. Dette blev sendt i en mail til Lotus Notes, som anvendtes til intranet. Filerne blev fanget på en fast sti, hvor de udgjorde den faste rapport såvel som en side, hvor det var muligt dynamisk at vise historik på markedstal. En lidt kreativ løsning, der blev skabt ud fra de begrænsede tekniske muligheder vi på tidspunktet havde til rådighed.
Jeg var også udførende på en stor mængde ad hoc-opgaver, og jeg indgik i opgaver med andre afdelinger. Heriblandt en ledelsesinformationsportal, hvor jeg ud over det tekniske også var med til at præsentere og implementere portalen.
feb. 2001
jan. 2000
Egen virksomhed
Virksomhedsopstart med kernekompetencer indenfor webdesign og serveropsætning. Der var konkrete kunder i udsigt, og virksomheden nåede at byde konkret ind på to større opgaver. Da disse opgaver ikke blev vundet, forsvandt det bærende økonomiske element. Vi nåede at lave et par små PoC'ere med fx grafisk brugergrænseflade til kodegenerering af mapninger på indretningstegninger hos ejendomsmæglere. Efter knap et år uden aktivitet valgte vi at lukke projektet ved udgangen af 2001.
Af vores gruppe på tre var min rolle dynamisk HTML og webprogrammering.
okt. 2000
apr. 1998
Student i Realkreditrådet, Statistikafdelingen
Som student i Statistikafdelingen havde jeg ansvaret for Realkreditrådets løbende statistikker over ejendomspriser og markedsudvikling. Dataindsamlingen foregik gennem indberetninger fra realkreditinstituter og ejendomsmæglere. Statistikkerne blev tilbage- og vidererapporteret til institutterne og Nationalbanken.
Som student havde jeg endvidere selvstændigt ansvaret for udarbejdelsen af Realkreditrådets årspublikation Realkreditten i tal.
Tekniske kvalifikationer
SAS SAS Data Integration Studio
SAS Enterprise Guide
SAS Management Console
Dataflux
SAS Visual Analytics
Programmering
SAS   BASE SAS
Makroprogrammering
Stored Process
Metadata
Data Warehouse
Database   MySQL
Microsoft Access
MSSQL (i mindre grad)
PostgreSQL (i mindre grad)
Kode   Java
PHP
HTML, JavaScript, JQuery, CSS
Andet   Screen scraphng
Platforme Linux, Windows